Fontello Icons

Use any of 1000+ Fontello retina ready icons included in Minicorp theme

 • icon-windy-rain-inv0x21
 • icon-duckduckgo0xe9c4
 • icon-snow-inv0x22
 • icon-aim0xe9c5
 • icon-hash0x23
 • icon-snow-heavy-inv0xe983
 • icon-delicious0xe9c6
 • icon-hail-inv0x24
 • icon-paypal-10xe9c7
 • icon-clouds-inv0x25
 • icon-flattr-10xe9c8
 • icon-clouds-flash-inv0x26
 • icon-android0xe9c9
 • icon-temperature0x27
 • icon-eventful0xe9ca
 • icon-compass-20x28
 • icon-na0x29
 • icon-celcius0x2a
 • icon-smashmag0xe9cb
 • icon-plus0x2b
 • icon-plus-10xe825
 • icon-plus-20xe89c
 • icon-plus-30xe8f7
 • icon-plus-40xe94a
 • icon-fahrenheit0xe984
 • icon-gplus-20xe9cc
 • icon-wikipedia0x2c
 • icon-minus0x2d
 • icon-minus-10xe827
 • icon-minus-20xe89e
 • icon-minus-30xe8f8
 • icon-lanyrd0xe9cd
 • icon-calendar-40x2e
 • icon-stumbleupon-10x2f
 • icon-clouds-flash-alt0x30
 • icon-fivehundredpx0xe9ce
 • icon-progress-40xea4b
 • icon-sun-inv-10x31
 • icon-pinterest-10xe9cf
 • icon-progress-50xea4c
 • icon-moon-inv-10x32
 • icon-bitcoin0xe9d0
 • icon-progress-60xea4d
 • icon-cloud-sun-inv0x33
 • icon-w3c0xe9d1
 • icon-progress-70xea4e
 • icon-cloud-moon-inv0x34
 • icon-foursquare0xe9d2
 • icon-progress-80xea4f
 • icon-cloud-inv0x35
 • icon-html50xe9d3
 • icon-progress-90xea50
 • icon-cloud-flash-inv0x36
 • icon-ie-10xe9d4
 • icon-progress-100xea51
 • icon-drizzle-inv0x37
 • icon-call0xe9d5
 • icon-progress-110xea52
 • icon-rain-inv0x38
 • icon-grooveshark0xe9d6
 • icon-windy-inv0x39
 • icon-ninetyninedesigns0xe9d7
 • icon-colon0x3a
 • icon-forrst0xe9d8
 • icon-semicolon0x3b
 • icon-digg0xe9d9
 • icon-eq0x3d
 • icon-spotify-10xe9da
 • icon-reddit0x3e
 • icon-guest0x3f
 • icon-at0x40
 • icon-at-10xe97f
 • icon-gowalla0xe9db
 • icon-sunrise0x41
 • icon-appstore0xe9dc
 • icon-sun-20x42
 • icon-blogger0xe9dd
 • icon-moon-20x43
 • icon-cc-10xe9de
 • icon-eclipse0x44
 • icon-dribbble-10xe9df
 • icon-mist0x45
 • icon-evernote-10xe9e0
 • icon-wind0x46
 • icon-flickr-10xe9e1
 • icon-snowflake0x47
 • icon-google0xe9e2
 • icon-cloud-sun0x48
 • icon-viadeo0xe9e3
 • icon-cloud-moon0x49
 • icon-instapaper0xe9e4
 • icon-fog-sun0x4a
 • icon-weibo0xe9e5
 • icon-fog-moon0x4b
 • icon-klout0xe9e6
 • icon-fog-cloud0x4c
 • icon-linkedin-20xe9e7
 • icon-fog0x4d
 • icon-meetup0xe9e8
 • icon-cloud-30x4e
 • icon-vk0xe9e9
 • icon-cloud-flash0x4f
 • icon-cloud-flash-alt0x50
 • icon-plancast0xe9ea
 • icon-drizzle0x51
 • icon-disqus0xe9eb
 • icon-rain-10x52
 • icon-rss-50xe9ec
 • icon-windy0x53
 • icon-skype-10xe9ed
 • icon-windy-rain0x54
 • icon-twitter-30xe9ee
 • icon-snow0x55
 • icon-youtube0xe9ef
 • icon-snow-alt0x56
 • icon-vimeo-10xe9f0
 • icon-snow-heavy0x57
 • icon-windows0xe9f1
 • icon-hail0x58
 • icon-xing0xe9f2
 • icon-clouds0x59
 • icon-yahoo0xe9f3
 • icon-clouds-flash0x5a
 • icon-chrome-10x5b
 • icon-email0x5d
 • icon-macstore0x5e
 • icon-myspace0x5f
 • icon-podcast0x60
 • icon-amazon0x61
 • icon-steam0x62
 • icon-cloudapp0x63
 • icon-dropbox-10x64
 • icon-ebay0x65
 • icon-facebook-30x66
 • icon-github-20x67
 • icon-flask0x68
 • icon-googleplay0xe9f4
 • icon-itunes0x69
 • icon-plurk0x6a
 • icon-songkick0x6b
 • icon-lastfm-10x6c
 • icon-gmail0x6d
 • icon-pinboard0x6e
 • icon-openid0x6f
 • icon-quora0x71
 • icon-soundcloud-10x73
 • icon-tumblr-10x74
 • icon-eventasaurus0x76
 • icon-wordpress0x77
 • icon-yelp0x79
 • icon-intensedebate0x7b
 • icon-eventbrite0x7c
 • icon-scribd0x7d
 • icon-posterous0x7e
 • icon-stripe0xa3
 • icon-pilcrow0xb6
 • icon-opentable0xc7
 • icon-cart0xc9
 • icon-print-30xd1
 • icon-angellist0xd6
 • icon-instagram-10xdc
 • icon-dwolla0xe0
 • icon-appnet0xe1
 • icon-statusnet0xe2
 • icon-acrobat0xe3
 • icon-drupal0xe4
 • icon-buffer0xe5
 • icon-pocket0xe7
 • icon-bitbucket0xe9
 • icon-info0x2139
 • icon-info-10xe8a1
 • icon-info-20xe8fa
 • icon-left-thin0x2190
 • icon-left-10xe867
 • icon-left-20xe8ce
 • icon-left-30xe924
 • icon-up-thin0x2191
 • icon-up-10xe869
 • icon-up-20xe8d0
 • icon-up-30xe926
 • icon-up-40xe975
 • icon-right-thin0x2192
 • icon-right-10xe868
 • icon-right-20xe8cf
 • icon-right-30xe925
 • icon-down-thin0x2193
 • icon-down-10xe866
 • icon-down-20xe8cd
 • icon-down-30xe923
 • icon-down-40xe974
 • icon-level-up0x21b0
 • icon-level-down0x21b3
 • icon-undo0x21b6
 • icon-exchange-10x21c4
 • icon-switch0x21c6
 • icon-infinity0x221e
 • icon-infinity-10xe93d
 • icon-plus-squared0x229e
 • icon-minus-squared0x229f
 • icon-home0x2302
 • icon-home-10xe82b
 • icon-home-20xe8a2
 • icon-home-30xe8fb
 • icon-home-40xe94b
 • icon-keyboard0x2328
 • icon-erase0x232b
 • icon-split0x2387
 • icon-pause0x2389
 • icon-pause-10xe870
 • icon-pause-20xe8d6
 • icon-eject-10x23cf
 • icon-eject-20xe92c
 • icon-fast-forward0x23e9
 • icon-fast-fw0xe875
 • icon-fast-backward0x23ea
 • icon-fast-bw0xe876
 • icon-to-end0x23ed
 • icon-to-end-10xe871
 • icon-to-end-20xe8d8
 • icon-to-start0x23ee
 • icon-to-start-10xe873
 • icon-to-start-20xe8d7
 • icon-hourglass0x23f3
 • icon-stop0x25a0
 • icon-stop-10x25aa
 • icon-stop-20xe8d5
 • icon-up-dir0x25b4
 • icon-up-dir-10xe85f
 • icon-glyph780xe973
 • icon-play0x25b6
 • icon-play-10xe86e
 • icon-play-20xe8d4
 • icon-right-dir0x25b8
 • icon-right-dir-10xe861
 • icon-right-dir-20xe972
 • icon-right-dir-30xea43
 • icon-down-dir0x25be
 • icon-down-dir-10xe85e
 • icon-down-dir-20xe970
 • icon-down-dir-30xea42
 • icon-left-dir0x25c2
 • icon-left-dir-10xe860
 • icon-left-dir-20xe971
 • icon-adjust0x25d1
 • icon-sun-inv0x2600
 • icon-cloud0x2601
 • icon-cloud-10xe87b
 • icon-cloud-20xe8e4
 • icon-cloud-40xea58
 • icon-umbrella0x2602
 • icon-umbrella-10xe8e6
 • icon-star0x2605
 • icon-star-10xe819
 • icon-star-20xe893
 • icon-star-30xe8ef
 • icon-star-40xe941
 • icon-star-50xea13
 • icon-star-empty0x2606
 • icon-star-empty-10xe81a
 • icon-check-10x2611
 • icon-cup0x2615
 • icon-left-hand0x261c
 • icon-up-hand0x261d
 • icon-right-hand0x261e
 • icon-down-hand0x261f
 • icon-menu0x2630
 • icon-th-list0xe821
 • icon-th-list-10xe8f4
 • icon-th-list-20xe946
 • icon-th-list-30xea19
 • icon-sun0x263c
 • icon-sun-10xe935
 • icon-moon0x263d
 • icon-moon-10x263e
 • icon-heart-empty0x2661
 • icon-heart-empty-10xe818
 • icon-heart-empty-20xe892
 • icon-heart-empty-30xea12
 • icon-heart0x2665
 • icon-heart-10xe817
 • icon-heart-20xe891
 • icon-heart-30xe8ee
 • icon-heart-40xe940
 • icon-heart-50xea11
 • icon-note0x266a
 • icon-note-beamed0x266b
 • icon-music-10xe814
 • icon-music-20xe8eb
 • icon-layout0x268f
 • icon-th0xe820
 • icon-th-10xe8f3
 • icon-th-20xe945
 • icon-th-30xea18
 • icon-flag0x2691
 • icon-flag-10xe837
 • icon-flag-20xe903
 • icon-tools0x2692
 • icon-cog0x2699
 • icon-cog-10xe850
 • icon-cog-20xe8bc
 • icon-cog-30xe915
 • icon-cog-40xea35
 • icon-attention0x26a0
 • icon-attention-10xe84a
 • icon-attention-20xe90e
 • icon-attention-30xe95a
 • icon-attention-40xea2d
 • icon-flash0x26a1
 • icon-flash-10xe87c
 • icon-flash-20xe8e5
 • icon-flash-30xe937
 • icon-record0x26ab
 • icon-key-20x26bf
 • icon-rain0x26c6
 • icon-cloud-thunder0x26c8
 • icon-cog-alt0x26ef
 • icon-scissors0x2702
 • icon-scissors-10xe93c
 • icon-tape0x2707
 • icon-flight0x2708
 • icon-flight-10xe87d
 • icon-mail0x2709
 • icon-mail-10xe816
 • icon-mail-20xe890
 • icon-mail-30xe8ed
 • icon-mail-40xe93f
 • icon-mail-50xea10
 • icon-edit0x270d
 • icon-edit-10xe90b
 • icon-edit-20xe956
 • icon-pencil0x270e
 • icon-pencil-10xe844
 • icon-pencil-20xe8af
 • icon-pencil-30xe90a
 • icon-pencil-40xe954
 • icon-pencil-neg0x270f
 • icon-pencil-alt0x2710
 • icon-pencil-alt-10xe955
 • icon-feather0x2712
 • icon-check0x2713
 • icon-ok0xe822
 • icon-ok-10xe898
 • icon-ok-20xe8f5
 • icon-ok-30xe947
 • icon-ok-40xea1a
 • icon-ok-circle0x2714
 • icon-ok-circle-10xe899
 • icon-ok-circle-20xea1b
 • icon-cancel0x2715
 • icon-cancel-10xe823
 • icon-cancel-20xe89a
 • icon-cancel-30xe8f6
 • icon-cancel-40xe948
 • icon-cancel-50xea1c
 • icon-cancel-circled0x2716
 • icon-cancel-circle0xe824
 • icon-cancel-circle-10xe89b
 • icon-cancel-circle-20xe949
 • icon-cancel-circle-30xea1d
 • icon-asterisk0x2731
 • icon-cancel-squared0x274e
 • icon-help0x2753
 • icon-help-10xe8a0
 • icon-help-20xe8f9
 • icon-attention-circle0x2757
 • icon-quote-left-alt0x275b
 • icon-quote-right-alt0x275c
 • icon-quote-left-10x275d
 • icon-quote0x275e
 • icon-quote-right-10xe8ae
 • icon-plus-circled0x2795
 • icon-plus-circle0xe826
 • icon-plus-circle-10xe89d
 • icon-plus-circle-20xea1e
 • icon-minus-circled0x2796
 • icon-minus-circle0xe828
 • icon-minus-circle-10xe89f
 • icon-minus-circle-20xea1f
 • icon-right0x27a1
 • icon-direction0x27a2
 • icon-direction-10xe911
 • icon-forward0x27a6
 • icon-forward-10xe83e
 • icon-forward-20xe908
 • icon-forward-30xea27
 • icon-ccw0x27f2
 • icon-ccw-10xe86b
 • icon-cw0x27f3
 • icon-cw-10xe86a
 • icon-cw-20xe8d1
 • icon-cw-30xe927
 • icon-cw-40xe976
 • icon-arrow-curved0x2935
 • icon-left0x2b05
 • icon-up0x2b06
 • icon-down0x2b07
 • icon-resize-vertical0x2b0c
 • icon-resize-vertical-10xe8ca
 • icon-resize-horizontal0x2b0d
 • icon-resize-horizontal-10xe8cb
 • icon-eject0x2ecf
 • icon-list-add0xe003
 • icon-list0xe005
 • icon-play-circle2-10xe048
 • icon-left-circle0xe4a1
 • icon-left-circle-10xea3f
 • icon-right-circle0xe4a2
 • icon-right-circle-10xea40
 • icon-up-circle0xe4a3
 • icon-up-circle-10xea41
 • icon-down-circle0xe4a4
 • icon-down-circle-10xea3e
 • icon-left-bold0xe4ad
 • icon-right-bold0xe4ae
 • icon-up-bold0xe4af
 • icon-down-bold0xe4b0
 • icon-user-add0xe700
 • icon-loop-alt-10xe92a
 • icon-star-half0xe701
 • icon-ok-circle20xe702
 • icon-cancel-circle20xe703
 • icon-help-circled0xe704
 • icon-help-circle0xe829
 • icon-info-circled0xe705
 • icon-info-circle0xe82a
 • icon-th-large0xe708
 • icon-lock-empty0xe8a6
 • icon-th-large-10xea17
 • icon-lock-open-empty0xe709
 • icon-eye0xe70a
 • icon-eye-10xe833
 • icon-eye-20xe8a9
 • icon-eye-30xe900
 • icon-eye-40xe94e
 • icon-eye-off0xe70b
 • icon-tag0xe70c
 • icon-tag-10xe835
 • icon-tag-20xe8aa
 • icon-tag-30xe901
 • icon-tag-40xe94f
 • icon-tag-50xea24
 • icon-tags0xe70d
 • icon-tag-empty0xe70e
 • icon-camera-alt0xe70f
 • icon-download-cloud-10xe710
 • icon-upload-cloud0xe711
 • icon-upload-cloud-20xe8ad
 • icon-reply0xe712
 • icon-reply-20xe907
 • icon-reply-30xea25
 • icon-reply-all0xe713
 • icon-reply-all-10xea26
 • icon-code0xe714
 • icon-code-10xea28
 • icon-export0xe715
 • icon-export-10xe83f
 • icon-export-20xe909
 • icon-export-30xe953
 • icon-print0xe716
 • icon-print-10xe845
 • icon-print-20xe958
 • icon-retweet0xe717
 • icon-retweet-10xe846
 • icon-retweet-20xea29
 • icon-comment0xe718
 • icon-comment-10xe847
 • icon-comment-20xe8b0
 • icon-comment-30xe90c
 • icon-comment-40xea2a
 • icon-comment-inv0xe719
 • icon-comment-alt0xe71a
 • icon-comment-alt-10xea2b
 • icon-comment-inv-alt0xe71b
 • icon-comment-alt20xe71c
 • icon-comment-inv-alt20xe71d
 • icon-chat0xe720
 • icon-chat-10xe848
 • icon-chat-20xe8b1
 • icon-chat-30xe90d
 • icon-chat-40xe957
 • icon-chat-50xea2c
 • icon-chat-inv0xe721
 • icon-vcard0xe722
 • icon-address0xe723
 • icon-address-10xe90f
 • icon-location0xe724
 • icon-location-10xe84b
 • icon-location-20xe8b2
 • icon-location-30xe910
 • icon-location-40xe95b
 • icon-location-50xea2e
 • icon-location-inv0xe725
 • icon-location-alt0xe726
 • icon-map0xe727
 • icon-compass0xe728
 • icon-compass-10xe8b3
 • icon-trash0xe729
 • icon-trash-10xe84c
 • icon-trash-20xe8b4
 • icon-trash-30xe912
 • icon-trash-40xe95c
 • icon-trash-empty0xe72a
 • icon-doc0xe730
 • icon-doc-20xe8b5
 • icon-doc-40xea2f
 • icon-doc-text-inv0xe731
 • icon-doc-inv0xe8b6
 • icon-doc-alt-10xe732
 • icon-doc-inv-alt0xe733
 • icon-article0xe734
 • icon-article-10xe95e
 • icon-article-alt0xe735
 • icon-article-alt-10xe95f
 • icon-docs0xe736
 • icon-doc-landscape0xe737
 • icon-docs-landscape0xea30
 • icon-archive0xe738
 • icon-archive-10xea32
 • icon-rss0xe73a
 • icon-rss-20xe8bb
 • icon-rss-30xe913
 • icon-rss-40xe960
 • icon-rss-60xea33
 • icon-rss-alt0xe73b
 • icon-rss-alt-10xea34
 • icon-share0xe73c
 • icon-share-10xe8be
 • icon-basket0xe73d
 • icon-basket-10xe851
 • icon-basket-20xe962
 • icon-shareable0xe73e
 • icon-calendar-inv0xe8c0
 • icon-calendar-alt-10xe965
 • icon-login0xe740
 • icon-login-10xe853
 • icon-logout0xe741
 • icon-logout-10xe854
 • icon-logout-20xea36
 • icon-volume0xe742
 • icon-resize-full0xe744
 • icon-resize-full-10xe859
 • icon-resize-full-20xe8c8
 • icon-resize-full-30xe91c
 • icon-resize-full-40xe96b
 • icon-resize-full-50xea39
 • icon-resize-full-alt-10xe745
 • icon-resize-small0xe746
 • icon-resize-small-10xe85a
 • icon-resize-small-20xe8c9
 • icon-resize-small-30xe96c
 • icon-resize-small-alt0xe747
 • icon-move-10xe74a
 • icon-popup0xe74c
 • icon-popup-10xe8cc
 • icon-popup-20xe920
 • icon-popup-30xe96f
 • icon-popup-40xea3b
 • icon-publish0xe74d
 • icon-window0xe74e
 • icon-arrow-combo0xe74f
 • icon-zoom-in0xe750
 • icon-zoom-in-10xe91e
 • icon-zoom-in-20xe96d
 • icon-chart-pie0xe751
 • icon-zoom-out0xe85b
 • icon-zoom-out-10xe91f
 • icon-zoom-out-20xe96e
 • icon-language0xe752
 • icon-air0xe753
 • icon-database0xe754
 • icon-drive0xe755
 • icon-bucket0xe756
 • icon-thermometer0xe757
 • icon-down-circled0xe758
 • icon-down-circle20xe85c
 • icon-left-circled0xe759
 • icon-right-circled0xe75a
 • icon-up-circled0xe75b
 • icon-up-circle20xe85d
 • icon-down-open0xe75c
 • icon-down-open-10xe862
 • icon-left-open0xe75d
 • icon-left-open-10xe863
 • icon-left-open-20xe921
 • icon-left-open-30xea3c
 • icon-right-open0xe75e
 • icon-right-open-10xe864
 • icon-right-open-20xe922
 • icon-right-open-30xea3d
 • icon-up-open0xe75f
 • icon-up-open-10xe865
 • icon-down-open-mini0xe760
 • icon-arrows-cw0xe86c
 • icon-arrows-cw-10xe928
 • icon-arrows-cw-20xea47
 • icon-left-open-mini0xe761
 • icon-play-circle20xe86f
 • icon-right-open-mini0xe762
 • icon-to-end-alt0xe872
 • icon-up-open-mini0xe763
 • icon-to-start-alt0xe874
 • icon-down-open-big0xe764
 • icon-award-empty0xe8dc
 • icon-left-open-big0xe765
 • icon-list-20xe8dd
 • icon-right-open-big0xe766
 • icon-list-nested0xe8de
 • icon-up-open-big0xe767
 • icon-progress-00xe768
 • icon-progress-10xe769
 • icon-progress-20xe76a
 • icon-progress-30xe76b
 • icon-signal-30xe770
 • icon-back-in-time0xe771
 • icon-bat-empty0xe772
 • icon-bat-empty-10xe92e
 • icon-bat-half0xe773
 • icon-bat-half-10xe930
 • icon-bat-full0xe774
 • icon-bat-full-10xe931
 • icon-bat-charge0xe775
 • icon-bat-charge-10xe932
 • icon-network0xe776
 • icon-inbox0xe777
 • icon-inbox-10xe879
 • icon-install0xe778
 • icon-font0xe779
 • icon-font-10xea53
 • icon-bold0xe77a
 • icon-italic0xe77b
 • icon-text-height0xe77c
 • icon-text-width0xe77d
 • icon-align-left0xe77e
 • icon-align-center0xe77f
 • icon-align-right0xe780
 • icon-align-justify0xe781
 • icon-list-10xe782
 • icon-list-30xe92d
 • icon-list-40xea54
 • icon-indent-left0xe783
 • icon-indent-left-10xea56
 • icon-indent-right0xe784
 • icon-indent-right-10xea57
 • icon-lifebuoy0xe788
 • icon-mouse0xe789
 • icon-dot0xe78b
 • icon-dot-20xe78c
 • icon-dot-30xe78d
 • icon-suitcase0xe78e
 • icon-off0xe880
 • icon-road0xe78f
 • icon-flow-cascade0xe790
 • icon-list-alt0xe881
 • icon-flow-branch0xe791
 • icon-qrcode0xe882
 • icon-flow-tree0xe792
 • icon-barcode0xe883
 • icon-flow-line0xe793
 • icon-ajust0xe885
 • icon-ajust-10xe936
 • icon-flow-parallel0xe794
 • icon-tint0xe886
 • icon-equalizer0xe795
 • icon-cursor0xe796
 • icon-aperture0xe797
 • icon-aperture-alt0xe798
 • icon-steering-wheel0xe799
 • icon-brush0xe79a
 • icon-brush-10xe8e2
 • icon-paper-plane0xe79b
 • icon-brush-alt0xe8e3
 • icon-eyedropper0xe79c
 • icon-layers0xe79d
 • icon-layers-alt0xe79e
 • icon-moon-inv0xe7a0
 • icon-magnet0xe7a1
 • icon-magnet-10xe887
 • icon-gauge0xe7a2
 • icon-chart-pie-10xe8e8
 • icon-chart-pie-20xe93a
 • icon-chart-pie-30xe97e
 • icon-traffic-cone0xe7a3
 • icon-chart-pie-alt0xe8e9
 • icon-dial0xe7a4
 • icon-cc0xe7a5
 • icon-cc-by0xe7a6
 • icon-resize-full-circle0xea3a
 • icon-cc-nc0xe7a7
 • icon-down-micro0xea44
 • icon-cc-nc-eu0xe7a8
 • icon-up-micro0xea45
 • icon-cc-nc-jp0xe7a9
 • icon-cw-circle0xea46
 • icon-cc-sa0xe7aa
 • icon-updown-circle0xea48
 • icon-cc-nd0xe7ab
 • icon-cc-pd0xe7ac
 • icon-terminal0xea59
 • icon-cc-zero0xe7ad
 • icon-list-numbered-10xea55
 • icon-cc-share0xe7ae
 • icon-basket-alt0xe963
 • icon-cc-remix0xe7af
 • icon-bat-third0xe92f
 • icon-mobile-alt0xe7b0
 • icon-tablet-10xe7b1
 • icon-ipod0xe7b2
 • icon-stop-30xe7b3
 • icon-grid0xe7b4
 • icon-easel0xe7b5
 • icon-puzzle0xe7b6
 • icon-cancel-alt0xe7b7
 • icon-emo-happy0xe800
 • icon-aboveground-rail0xe985
 • icon-emo-wink0xe801
 • icon-airfield0xe986
 • icon-emo-unhappy0xe802
 • icon-airport0xe987
 • icon-emo-sleep0xe803
 • icon-art-gallery0xe988
 • icon-emo-thumbsup0xe804
 • icon-bar0xe989
 • icon-emo-devil0xe805
 • icon-emo-surprised0xe806
 • icon-baseball0xe98a
 • icon-emo-tongue0xe807
 • icon-basketball0xe98b
 • icon-emo-coffee0xe808
 • icon-beer-10xe98c
 • icon-emo-sunglasses0xe809
 • icon-belowground-rail0xe98d
 • icon-emo-displeased0xe80a
 • icon-bicycle0xe98e
 • icon-emo-beer0xe80b
 • icon-bus0xe98f
 • icon-emo-grin0xe80c
 • icon-cafe0xe990
 • icon-emo-angry0xe80d
 • icon-campsite0xe991
 • icon-emo-saint0xe80e
 • icon-cemetery0xe992
 • icon-emo-cry0xe80f
 • icon-cinema0xe993
 • icon-emo-shoot0xe810
 • icon-college0xe994
 • icon-emo-squint0xe811
 • icon-commerical-building0xe995
 • icon-emo-laugh0xe812
 • icon-credit-card-20xe996
 • icon-emo-wink20xe813
 • icon-cricket0xe997
 • icon-embassy0xe998
 • icon-fast-food0xe999
 • icon-ferry0xe99a
 • icon-fire-station0xe99b
 • icon-football0xe99c
 • icon-fuel0xe99d
 • icon-garden0xe99e
 • icon-giraffe0xe99f
 • icon-golf0xe9a0
 • icon-grocery-store0xe9a1
 • icon-harbor0xe9a2
 • icon-heliport0xe9a3
 • icon-hospital-10xe9a4
 • icon-industrial-building0xe9a5
 • icon-library0xe9a6
 • icon-lodging0xe9a7
 • icon-london-underground0xe9a8
 • icon-minefield0xe9a9
 • icon-monument0xe9aa
 • icon-museum0xe9ab
 • icon-pharmacy0xe9ac
 • icon-pitch0xe9ad
 • icon-police0xe9ae
 • icon-post0xe9af
 • icon-prison0xe9b0
 • icon-rail0xe9b1
 • icon-religious-christian0xe9b2
 • icon-spin1 animate-spin0xe830
 • icon-religious-islam0xe9b3
 • icon-spin2 animate-spin0xe831
 • icon-religious-jewish0xe9b4
 • icon-spin3 animate-spin0xe832
 • icon-restaurant0xe9b5
 • icon-roadblock0xe9b6
 • icon-spin4 animate-spin0xe834
 • icon-school0xe9b7
 • icon-shop0xe9b8
 • icon-skiing0xe9b9
 • icon-soccer0xe9ba
 • icon-spin5 animate-spin0xe838
 • icon-swimming0xe9bb
 • icon-spin6 animate-spin0xe839
 • icon-tennis0xe9bc
 • icon-theatre0xe9bd
 • icon-toilet0xe9be
 • icon-town-hall0xe9bf
 • icon-trash-50xe9c0
 • icon-tree-10xe9c1
 • icon-tree-20xe9c2
 • icon-firefox0xe840
 • icon-warehouse0xe9c3
 • icon-chrome0xe841
 • icon-opera0xe842
 • icon-ie0xe843
 • icon-move0xf047
 • icon-move-20xe91d
 • icon-link-ext0xf08e
 • icon-check-empty0xf096
 • icon-bookmark-empty0xf097
 • icon-phone-squared0xf098
 • icon-twitter-10xf099
 • icon-facebook-10xf09a
 • icon-github-circled-10xf09b
 • icon-rss-10xf09e
 • icon-hdd0xf0a0
 • icon-certificate0xf0a3
 • icon-left-circled-10xf0a8
 • icon-right-circled-10xf0a9
 • icon-up-circled-10xf0aa
 • icon-down-circled-10xf0ab
 • icon-tasks0xf0ae
 • icon-filter0xf0b0
 • icon-resize-full-alt0xf0b2
 • icon-beaker0xf0c3
 • icon-docs-10xf0c5
 • icon-blank0xf0c8
 • icon-menu-10xf0c9
 • icon-list-bullet0xf0ca
 • icon-list-numbered0xf0cb
 • icon-strike0xf0cc
 • icon-underline0xf0cd
 • icon-table0xf0ce
 • icon-magic0xf0d0
 • icon-pinterest-circled-10xf0d2
 • icon-pinterest-squared0xf0d3
 • icon-gplus-squared0xf0d4
 • icon-gplus-10xf0d5
 • icon-money0xf0d6
 • icon-columns0xf0db
 • icon-sort0xf0dc
 • icon-sort-down0xf0dd
 • icon-sort-up0xf0de
 • icon-mail-alt0xf0e0
 • icon-linkedin-10xf0e1
 • icon-gauge-10xf0e4
 • icon-comment-empty0xf0e5
 • icon-chat-empty0xf0e6
 • icon-sitemap0xf0e8
 • icon-paste0xf0ea
 • icon-lightbulb0xf0eb
 • icon-exchange0xf0ec
 • icon-download-cloud0xf0ed
 • icon-upload-cloud-10xf0ee
 • icon-user-md0xf0f0
 • icon-stethoscope0xf0f1
 • icon-suitcase-10xf0f2
 • icon-bell-alt0xf0f3
 • icon-coffee0xf0f4
 • icon-food0xf0f5
 • icon-doc-alt0xf0f6
 • icon-building0xf0f7
 • icon-hospital0xf0f8
 • icon-ambulance0xf0f9
 • icon-medkit0xf0fa
 • icon-fighter-jet0xf0fb
 • icon-beer0xf0fc
 • icon-h-sigh0xf0fd
 • icon-plus-squared-10xf0fe
 • icon-angle-double-left0xf100
 • icon-angle-double-right0xf101
 • icon-angle-double-up0xf102
 • icon-angle-double-down0xf103
 • icon-angle-left0xf104
 • icon-angle-right0xf105
 • icon-angle-up0xf106
 • icon-angle-down0xf107
 • icon-desktop0xf108
 • icon-laptop0xf109
 • icon-tablet0xf10a
 • icon-mobile-10xf10b
 • icon-circle-empty0xf10c
 • icon-quote-left0xf10d
 • icon-quote-right0xf10e
 • icon-spinner0xf110
 • icon-circle0xf111
 • icon-reply-10xf112
 • icon-github-10xf113
 • icon-folder-empty0xf114
 • icon-folder-open-empty0xf115
 • icon-github0xf300
 • icon-github-squared0xe88d
 • icon-facebook-20xe980
 • icon-facebook-40xe9f5
 • icon-github-circled0xf301
 • icon-facebook-rect0xe981
 • icon-facebook-rect-10xe9f6
 • icon-facebook-rect-20xea5a
 • icon-twitter-20xf302
 • icon-twitter-40xe9f7
 • icon-flickr0xf303
 • icon-twitter-bird0xe982
 • icon-twitter-bird-10xe9f8
 • icon-twitter-bird-20xea5b
 • icon-flickr-circled0xf304
 • icon-twitter-squared0xe88e
 • icon-icq0xe9ff
 • icon-yandex0xf305
 • icon-vimeo0xf306
 • icon-yandex-rect0xea00
 • icon-vimeo-circled0xf307
 • icon-github-text0xe9fd
 • icon-facebook-squared-10xf308
 • icon-github-30xe9fe
 • icon-twitter0xf309
 • icon-googleplus-rect0xe9fc
 • icon-googleplus-rect-10xea5e
 • icon-twitter-circled0xf30a
 • icon-vkontakte-rect0xea01
 • icon-vkontakte-rect-10xea61
 • icon-skype-20xf30b
 • icon-skype-30xea60
 • icon-facebook0xf30c
 • icon-linkedin-squared0xe88f
 • icon-odnoklassniki0xea02
 • icon-facebook-circled0xf30d
 • icon-odnoklassniki-rect0xea03
 • icon-odnoklassniki-rect-10xea63
 • icon-facebook-squared0xf30e
 • icon-vimeo-rect0xe9fa
 • icon-vimeo-rect-10xea5c
 • icon-gplus0xf30f
 • icon-vimeo-20xe9f9
 • icon-gplus-circled0xf310
 • icon-tumblr-rect0xe9fb
 • icon-tumblr-rect-10xea5d
 • icon-tumblr-20xf311
 • icon-pinterest0xf312
 • icon-friendfeed0xea04
 • icon-linkedin-rect-10xea5f
 • icon-pinterest-circled0xf313
 • icon-friendfeed-rect0xea05
 • icon-youtube-10xea62
 • icon-twitter-rect0xf314
 • icon-blogger-10xea06
 • icon-tumblr0xf315
 • icon-blogger-rect0xea07
 • icon-tumblr-circled0xf316
 • icon-deviantart0xea08
 • icon-jabber0xf317
 • icon-linkedin0xf318
 • icon-lastfm-20xea09
 • icon-linkedin-circled0xf319
 • icon-lastfm-rect0xea0a
 • icon-linkedin-30xf31a
 • icon-dribbble0xf31b
 • icon-linkedin-rect0xea0b
 • icon-dribbble-circled0xf31c
 • icon-picasa-10xea0c
 • icon-wordpress-10xf31d
 • icon-stumbleupon0xf31e
 • icon-instagram-20xea0d
 • icon-stumbleupon-circled0xf31f
 • icon-instagram-filled0xea0e
 • icon-lastfm0xf321
 • icon-lastfm-circled0xf322
 • icon-rdio0xf324
 • icon-rdio-circled0xf325
 • icon-spotify0xf327
 • icon-spotify-circled0xf328
 • icon-qq0xf32a
 • icon-instagram0xf32d
 • icon-dropbox0xf330
 • icon-evernote0xf333
 • icon-flattr0xf336
 • icon-skype0xf339
 • icon-skype-circled0xf33a
 • icon-renren0xf33c
 • icon-sina-weibo0xf33f
 • icon-paypal0xf342
 • icon-picasa0xf345
 • icon-soundcloud0xf348
 • icon-mixi0xf34b
 • icon-behance0xf34e
 • icon-google-circles0xf351
 • icon-vkontakte0xf354
 • icon-smashing0xf357
 • icon-db-shape0xf600
 • icon-sweden0xf601
 • icon-logo-db0xf603
 • icon-globe-20x1d30d
 • icon-picture0x1f304
 • icon-picture-10xe81e
 • icon-picture-20xe896
 • icon-picture-30xea16
 • icon-globe0x1f30e
 • icon-globe-10xe87a
 • icon-globe-alt0x1f310
 • icon-globe-30xe97b
 • icon-leaf0x1f342
 • icon-leaf-10xe87e
 • icon-lemon0x1f34b
 • icon-glass0x1f378
 • icon-gift0x1f381
 • icon-graduation-cap0x1f393
 • icon-mic0x1f3a4
 • icon-mic-10xe8c1
 • icon-mic-20xe917
 • icon-videocam0x1f3a5
 • icon-videocam-10xe943
 • icon-video-alt0x1f3a6
 • icon-headphones0x1f3a7
 • icon-headphones-10xe8c4
 • icon-palette0x1f3a8
 • icon-ticket0x1f3ab
 • icon-video0x1f3ac
 • icon-video-10xe81d
 • icon-video-20xe895
 • icon-video-30xea15
 • icon-target0x1f3af
 • icon-target-10xe877
 • icon-target-20xe8d9
 • icon-target-30xe933
 • icon-target-40xea49
 • icon-music0x1f3b5
 • icon-trophy0x1f3c6
 • icon-award0x1f3c9
 • icon-award-10xe8db
 • icon-award-20xe977
 • icon-videocam-alt0x1f3f9
 • icon-thumbs-up0x1f44d
 • icon-thumbs-up-10xe83a
 • icon-thumbs-up-20xe904
 • icon-thumbs-up-30xe950
 • icon-thumbs-down0x1f44e
 • icon-thumbs-down-10xe83b
 • icon-thumbs-down-20xe905
 • icon-thumbs-down-30xe951
 • icon-bag0x1f45c
 • icon-user0x1f464
 • icon-user-10xe81b
 • icon-user-20xe894
 • icon-user-30xe8f0
 • icon-user-40xe942
 • icon-user-50xea14
 • icon-users0x1f465
 • icon-users-10xe81c
 • icon-users-20xe8f1
 • icon-user-woman0x1f469
 • icon-user-pair0x1f46b
 • icon-lamp0x1f4a1
 • icon-lamp-10xe8c6
 • icon-alert0x1f4a5
 • icon-water0x1f4a6
 • icon-droplet0x1f4a7
 • icon-credit-card0x1f4b3
 • icon-credit-card-10xe889
 • icon-dollar0x1f4b5
 • icon-monitor0x1f4bb
 • icon-briefcase0x1f4bc
 • icon-briefcase-10xe87f
 • icon-floppy0x1f4be
 • icon-floppy-10xe88a
 • icon-cd0x1f4bf
 • icon-cd-10xe8e0
 • icon-cd-20xe979
 • icon-folder0x1f4c1
 • icon-folder-10xe84e
 • icon-folder-20xe8b8
 • icon-folder-30xea31
 • icon-folder-open0x1f4c2
 • icon-folder-empty-10xe8b9
 • icon-doc-text0x1f4c4
 • icon-doc-10xe84d
 • icon-doc-30xe95d
 • icon-calendar0x1f4c5
 • icon-calendar-10xe852
 • icon-calendar-20xe8bf
 • icon-calendar-30xe964
 • icon-calendar-alt0x1f4c6
 • icon-chart-line0x1f4c8
 • icon-chart0xe938
 • icon-chart-10xe97c
 • icon-chart-bar0x1f4ca
 • icon-chart-bar-10xe888
 • icon-chart-bar-20xe8e7
 • icon-chart-bar-30xe939
 • icon-chart-bar-40xe97d
 • icon-clipboard0x1f4cb
 • icon-pin0x1f4cc
 • icon-pin-10xe8a8
 • icon-pin-20xe8ff
 • icon-attach0x1f4ce
 • icon-attach-10xe82d
 • icon-attach-20xe8a4
 • icon-attach-30xea21
 • icon-bookmarks0x1f4d1
 • icon-book-alt0x1f4d4
 • icon-book0x1f4d5
 • icon-book-10xe884
 • icon-book-20xe8e1
 • icon-book-30xe97a
 • icon-book-open0x1f4d6
 • icon-book-open-10xe8b7
 • icon-phone0x1f4de
 • icon-phone-10xe84f
 • icon-phone-20xe914
 • icon-megaphone0x1f4e3
 • icon-megaphone-10xe88b
 • icon-bullhorn0xe969
 • icon-upload0x1f4e4
 • icon-upload-10xe83d
 • icon-upload-20xe8ac
 • icon-download0x1f4e5
 • icon-download-10xe83c
 • icon-download-20xe8ab
 • icon-download-30xe906
 • icon-download-40xe952
 • icon-box0x1f4e6
 • icon-box-10xe8ba
 • icon-newspaper0x1f4f0
 • icon-mobile0x1f4f1
 • icon-mobile-20xe8df
 • icon-mobile-30xe934
 • icon-mobile-40xe978
 • icon-signal0x1f4f6
 • icon-signal-10xe878
 • icon-signal-20xe8da
 • icon-signal-40xea4a
 • icon-camera0x1f4f7
 • icon-camera-10xe81f
 • icon-camera-20xe897
 • icon-camera-30xe8f2
 • icon-camera-40xe944
 • icon-shuffle0x1f500
 • icon-shuffle-10xe86d
 • icon-shuffle-20xe92b
 • icon-loop0x1f501
 • icon-loop-alt0xe8d3
 • icon-loop-20xe929
 • icon-arrows-ccw0x1f504
 • icon-loop-10xe8d2
 • icon-light-down0x1f505
 • icon-light-up0x1f506
 • icon-mute0x1f507
 • icon-volume-off0xe855
 • icon-volume-off-10xe8c2
 • icon-volume-off-20xe918
 • icon-volume-off-30xe966
 • icon-volume-down0x1f509
 • icon-volume-down-10xe967
 • icon-sound0x1f50a
 • icon-volume-up0xe856
 • icon-volume-up-10xe8c3
 • icon-volume-up-20xe919
 • icon-volume-up-30xe968
 • icon-battery0x1f50b
 • icon-search0x1f50d
 • icon-search-10xe815
 • icon-search-30xe8ec
 • icon-search-40xe93e
 • icon-search-50xea0f
 • icon-search-20x1f50e
 • icon-key0x1f511
 • icon-key-10xe88c
 • icon-key-inv0xe8ea
 • icon-key-30xe93b
 • icon-lock0x1f512
 • icon-lock-10xe82e
 • icon-lock-20xe8a5
 • icon-lock-30xe8fd
 • icon-lock-40xe94c
 • icon-lock-50xea22
 • icon-lock-open0x1f513
 • icon-lock-open-10xe82f
 • icon-lock-open-20xe8a7
 • icon-lock-open-30xe8fe
 • icon-lock-open-40xe94d
 • icon-lock-open-50xea23
 • icon-bell0x1f514
 • icon-bell-10xe849
 • icon-bell-20xe959
 • icon-bookmark0x1f516
 • icon-bookmark-10xe836
 • icon-bookmark-20xe902
 • icon-link0x1f517
 • icon-link-10xe82c
 • icon-link-20xe8a3
 • icon-link-30xe8fc
 • icon-link-40xea20
 • icon-back0x1f519
 • icon-fire0x1f525
 • icon-flashlight0x1f526
 • icon-wrench0x1f527
 • icon-wrench-10xe8bd
 • icon-wrench-20xe916
 • icon-wrench-30xe961
 • icon-hammer0x1f528
 • icon-chart-area0x1f53e
 • icon-clock-alt0x1f553
 • icon-clock0x1f554
 • icon-clock-10xe857
 • icon-clock-20xe8c5
 • icon-clock-30xe91a
 • icon-clock-40xe96a
 • icon-clock-50xea37
 • icon-rocket0x1f680
 • icon-truck0x1f69a
 • icon-block0x1f6ab
 • icon-block-10xe858
 • icon-block-20xe8c7
 • icon-block-30xe91b
 • icon-block-40xea38